Контакти
За контакти:
1111 София, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ №20
тел.: 9486 181, факс: 9486 194, 9486 166

За въпроси свързани със SMS услугата и техническа поддръжка
Email: support_sms@registryagency.bg
Информационен център: 0 700 121 07