Контакти
За контакти:
1111 София, кв. „Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ №20
тел.: 9486 181, факс: 9486 194, 9486 166

За техническа поддръжка:
Email: support_sms@registryagency.bg
Тел.: 02/9486 192; 02/9486 226

За въпроси свързани със SMS услугата:
Email: support_sms@registryagency.bg
Тел.: 02/9486 160